Скит боголепный

Sign in to follow this  
Followers 0
  • entries
    1,526
  • comments
    8
  • views
    258,219

Contributors to this blog

Загадка хитрого плана

Sign in to follow this  
Followers 0
Saygo

81 views

      Намедни писал я про хитрый план - вот этот:
 
Ulski_zamak._Ульскі_замак_(1568)

      Я атрибутировал его как изображение хода атаки Ульского замка князем Р. Сангушко в августе 1568 г., так как именно так он атрибутируется в польском медиапространстве:
      Dziecięce bohomazy? Tak to wygląda, ale oczywiście to coś znacznie więcej. Jest to mianowicie (usiądźcie i zapnijcie pasy, a kto nie ma, niech się przytrzyma stołu lub brata swego): "najstarszy znany w tej chwili zabytek polskiej kartografii wojskowej".
      Kto nie wierzy, niech sprawdzi w pracach fachowych prof. Stanisława Aleksandrowicza, którego słowa tu zacytowaliśmy. Naukowiec opisuje plan ten bardzo dokładnie, warto przytoczyć fragment: "Mimo iż schematyczny i daleki od doskonałości, rysunek planu spełniał całkowicie swe zadanie. Ukazywał bowiem rozmieszczenie elementów umocnień wraz z strzelnicami, pozwalał więc określić pola ostrzału i system obrony ogniowej twierdzy, a także rozmieszczenie wejść do niej wraz z otaczającym terenem i przeszkodami (rzeki, przekop, kobylenia) utrudniającymi dostęp do wałów. Dysponowanie taką pomocą, uzupełnioną aktualnymi wiadomościami wywiadowczymi, regularnie dostarczanymi przez szpiegów, pozwoliło stosunkowo łatwo zdobyć silny zamek, bezskutecznie oblegany przez Jana Hieronimowicza Chodkiewicza o pół roku wcześniej". (S. Alexandrowicz, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku, Poznań 1989, s. 189; publikacja wznawiana, ostatnio w 2012 r.)/
      Plan był przechowywany w Archiwum Sanguszków razem z listem gratulacyjnym króla Zygmunta Augusta do Romana Sanguszki pisanym z Warszawy dnia 5 IX 1568 r.
.
      Я так понимаю, что именно это последнее обстоятельство (выделенное мною - Thor) и сыграло главную роль в этой атрибуции. Однако еще тогда, когда я в первый раз увидел этот план, у меня сразу зародилось сомнение относительно правильности датировки плана. Сангушко взял городок "изгоном", внезапной атакой, без применения артиллерии и тем более осадных работ, явно прорисованных на плане. Однако полугодом раньше, в феврале 1568 г. жмудский староста Я. Ходкевич (как я писал прежде) уже пытался взять Улу, три недели осаждая его и подвергая артиллерийскому обстрелу. И вот под описание осады и штурма Улы войсками Ходкевича этот план как раз прекрасно подходит. Так что же, план одной осады оказался случайно "пришпилен" к письму короля с поздравлениями Сангушко по случаю неожиданного успеха там, где потерпел неудачу жмудский староста? Похоже, что так.

Via


Sign in to follow this  
Followers 0


0 Comments


There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now