• Announcements

  • Saygo

   Дисклеймер   12/10/2015

   Перед скачиванием файлов вы берете на себя обязательство использовать их только в учебной и научной деятельности.

Юрий Лущай

Sign in to follow this  
Followers 0

7 files

 1. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Русь в IX веке по данным Длугоша и Стрыйковского

  Лущай Ю. В. Русь у IX столітті за даними Длугоша і Стрийковського // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років: Матеріали міжнародної наукової конференції. 19-20 листопада 2010 року, м. Чернігів. – Луцьк: Терен, 2011. – С. 188-199. (перевод на русский язык)

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 2. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Братчина на Руси по данным Марко Поло

  Лущай Ю. В. Братчина на Русі за даними Марка Поло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Історія та географія». – Харків: Колегіум,2013. – Вип. 49. – С. 58-63. (перевод на русский язык)

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 3. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Древнерусская истьба по данным исторических источников X-XIV вв.

  Лущай Ю. В. Давньоруська істьба за відомостями історичних джерел X-XIV століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2014. - Вип. 17. - С. 23-30. (перевод на русский язык)

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 4. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Города Владимиро-Суздальской Руси по сведениям западноевропейских источников XIII-XV века

  Лущай Ю. В. Міста Володимиро-Суздальської Русі за відомостями західноєвропейських джерел XIII-XV століття // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія «Історія та географія». – Харків: Колегіум, 2014. – Вип. 50. – С. 254-259. (перевод на русский язык)

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 5. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Псков и его население по данным западноевропейских источников XIII-XV вв.

  Лущай Ю. В. Псков та його населення за відомостями західноєвропейських джерел XIII-XV століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 193-199. (перевод на русский язык).

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 6. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Лексические заимствования из славянских языков в западноевропейских источниках XIII-XV вв.

  Лущай Ю. В. Лексические заимствования из славянских языков в западноевропейских источниках XIII-XV вв. // Русин. - 2015. - № 1 (39). - С. 214-228.

  0 downloads

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

 7. Лущай Ю. В. Лущай Ю. В. Вопрос о дате основания города Суздаль

  Лущай Ю. В. Вопрос о дате основания города Суздаль // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. – 2016. – Т. 26, вып. 4. – С. 147–151.

  1 download

     0 reviews

  0 comments

  Submitted

Sign in to follow this  
Followers 0